Advocaat Mattijs Vanmarcke

SPECIALISATIE

arbeidsrecht

ARBEIDSRECHT

 • Loonsoptimalisatie 
 • Coronamaatregelen
 • Ontslag
 • Welzijn op het werk
 • Arbeidsduur
 • Buitenlandse tewerkstelling
 • Sociale inspectie: boetes en strafrechtelijke vervolging
 • Privacy en GDPR
administratief recht

ADMINISTRATIEF RECHT

 • Ambtenarenrecht
 • Tuchtrecht
 • Procedures voor de Raad van State


Voor deze rechtstak werkt het kantoor nauw samen met Prof. Dr. Alexander De Becker van Bellawsociale zekerheid

SOCIALE ZEKERHEID

 • Werkloosheidsreglementering
 • Vragen over sociale bijdragen
 • Doelgroepenverminderingen
 • RIZIV
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Beroepsziekten
 • Europese sociale zekerheid
commercieel recht

COMMERCIEEL RECHT

 • Nalezen en opmaak van allerlei commerciële overeenkomsten (franchising, distributie)
 • Algemene voorwaarden
 • Incasso
 • SchadedossiersTransparante, betaalbare erelonen


Tijdens het eerste gesprek zal Mattijs u deze erelonen meteen toelichten. 


Dankzij onze lage kostenstructuur, kan u rekenen op zeer competitieve tarieven.


Voor sommige diensten kan het kantoor eveneens vaste tarieven hanteren, steeds in onderling overleg. Geen extra kosten


Onze erelonen zijn all-in: er worden geen kantoor- of administratiekosten aangerekend.
Kantoorrekening:

BE60 3630 1276 8270


Derdenrekening:

BE10 6304 3889 0404


BTW BE 0680.826.667

ERELONEN