arbeidsrecht

ARBEIDSRECHT

 • Loonsoptimalisatie 
 • Coronamaatregelen
 • Ontslag
 • Welzijn op het werk
 • Arbeidsduur
 • Buitenlandse tewerkstelling
 • Sociale inspectie: boetes en strafrechtelijke vervolging
 • Privacy en GDPR
administratief recht

ADMINISTRATIEF RECHT

 • Ambtenarenrecht
 • Tuchtrecht
 • Procedures voor de Raad van State


Voor deze rechtstak werkt het kantoor nauw samen met Prof. Dr. Alexander De Becker die hierin een ruime ervaring heeft. sociale zekerheid

SOCIALE ZEKERHEID

 • Werkloosheidsreglementering
 • Vragen over sociale bijdragen
 • Doelgroepenverminderingen
 • RIZIV
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Beroepsziekten
 • Europese sociale zekerheid
commercieel recht

COMMERCIEEL RECHT

 • Nalezen en opmaak van allerlei commerciële overeenkomsten (franchising, distributie)
 • Algemene voorwaarden
 • Incasso
 • Schadedossiers